Tilbud for sped- og småbarn 0 -6 år

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner.
Baby i håndkle 2
Baby i håndkle 2
Sped- og småbarn med spesielle behov og foreldre med ekstra behov for støtte får et utvidet tilbud.

Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Helsepersonells rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien. Gjennom helsesamtale får en kartlagt hvilke behov, problemer og ressurser barnet og familien har, samt mulighet til å bistå med hjelp til å foreta valg.
 
Sist endret 04.11.2011
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no