Hjemmetjenester

Hjemmesykepleie  / hjemmehjelp    
Hjemmesykepleie er en del av den kommunale helsetjenesten og skal bidra med nødvendig helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

En sykepleier kommer på hjemmebesøk og kartlegger behov og orienterer om tilbudet i kommunen. Nødvendig helsehjelp blir satt i gang før hjemmebesøket når det er behov for det. Hjemmesykepleien er tilgjengeleg hele døgnet.

Hjemmehjelp tildeles etter sosialtjenesteloven og tildeles etter kartlegging og individuelle behov. Det tilstrebes å gjøre oppgavene sammen med brukeren for å gjøre den enkelte best mulig i stand til å klare seg i hverdagen.

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

kontaktperson
Tittel :
Konst områdeleder
Bunnhjørne

Relaterte ressurser

Åpningstider/kontaktinfo (1)
Nyttige linker (1)
Skjema (1)
Artikkel (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no