Rus og psykiske helsetenester


Rus og  Psykisk helse er no flytta inn i Gamle Yrkesskulen, Opheimsgata 3.

Rus og psykiske helsetenester:

Rus og psykisk helsetenester er eit gratis kommunalt tenestetilbod til alle som bur i kommunen. Den rettar seg mot menneske med ulike psykiske vanskar og eller rus, pårørande og mennesker i livskrise.

Tenesta er lokalisert på gamle yrkesskulen.

Ved behov for kontakt dagtid mellom kl 07.30  - 15.00. ring tlf. 53 65 43 60.

Kontaktpersonar:

Ved behov for hjelp utanom opningstida kan du kontakta vakttelefonen til rus og psykisk helse 97 55 85 77.
 
Vi er LÅGTERSKEL-tenester og treng ikkje ein formell henvisning, kun nødvendig kontaktinfo.  
.
Korleis få tenesta?

 • Ved personleg kontakt.
 • Tilvist av lege, NAV eller Bedriftshelseteneste m.fl.
 • Ved å fylla ut dette søknadsskjemaet.
 • Ved å ringa  53 65 43 60.

Alle som søkjer om hjelp vil få svar.
 
Vi tilbyr og:

 • Individuelt tilpassa tenester
 • Støttesamtaler 
 • Behandling og oppfølging av lettare angst og depresjon 
 • Å bidra til å auke meistring i eige liv
 • Koordinering av tenester
 • Bustadsosial oppfølging
 • Bistand i arbeid og fritid
 • Dagtilbud
 • Trening m.m.

LAR:
Henvendelsar vedrørende LAR-behandling, kontakt Hege Ystanes 97 55 85 99 eller Synnøva Sæbø 97 55 85 39.
 

DAGTILBUD:

Ved gamle yrkesskulen, opent kvar dag kl 09.00- 11.00 og kl 15.00-21.00.
 
FELTSJUKPLEIE:

Ved gamle yrkesskulen opent virkedagar kl 8.30- 11.00 og kl 12-14.30.
 
 
Erfaringsmedarbeidar Jorunn Lande er tilgjengelig for “drop inn” i våre lokaler kvar onsdag mellom kl 10.00-14.00. Jorunn er og kontakt for ettervernsgruppa Vegen vidare, og kan treffast på tlf.  95 81 35 54 eller  jorunn.lande@odda.kommune.no

Sist endret 10.04.2019
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

kontaktperson
Telefon :
53 65 43 60
Mobil :
97 55 85 39
E-post :
synnova.sebo@odda.kommune.no
Tittel :
Verksemdsleiar
Bunnhjørne

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no