Psykisk Helsearbeid

Psykisk helsearbeid arbeider med og for mennesker med psykisk helse og plager.

Du treffer oss på Moen dagsenter

Forglemmeiei
Generelt:
Psykisk helsearbeid arbeider med og for mennesker med psykisk helse og plager.

Psykisk helsearbeid arbeider for mer åpenhet og alminneliggjøring av psykisk helse/lidelser.

Problemer med psykisk helse er noe som kan ramme oss alle i løpet av livet.

Du treffer oss på Moen dagsenter, som er et kommunalt tiltak. Dagsenteret har egne lokaler i tilknytning til omsorgsboliger.

Vi arbeider tverrfaglig og samarbeider med andre tjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten

Dagsenteret er et sted hvor du er velkommen enten det skjer tilfeldig eller etter avtale om faste møtedager.

Alle våre tjenester er gratis.

Du kan ha få hjemmebesøk av psykiatrisk sykepleier, sosionom, eller hjelpepleier. Hjemmebesøk er en lovpålagt rett til mennesker som har behov for dette.


For hvem:
Dette er et tilbud for deg som i lengere tid har hatt psykiske problemer, eller som strever med psykiske vanskeligheter i en overgangsperiode. Som er sjukemeldt i kortere eller lengere tid, går på attføring, er uføretrygdet eller føler deg ensom.


Formål:

  • Hjelp til å bryte isolasjon.

  • Hjelp til å fungere i et fellesskap.

  • Øke trivselen.

  • Hjelp og støtte, slik at du kan mestre hverdagen.

En prat?

Er du interessert, kan du ta kontakt direkte med dagsenteret.

Ytterligere opplysninger får du ved å henvende deg til Moen dagsenter/Psykisk helse

 
Sist endret 14.05.2013
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Faks
: 53 65 40 51
Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3201.50.24584
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

kontaktperson
Telefon :
53 65 45 85
Mobil :
975 58 532
E-post :
nina.nesheim@0dda.kommune.no
Tittel :
Fagleder
Bunnhjørne

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no