Alle med i Odda

 

Odda kommune har fått tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet ALLE MED I ODDA med inntil kr. 675 000,- Prosjektet er en viderføring av ODDA-BO og har som hovedformål å videreutvikle tiltak og prosesser fra prosjektperioden 2011-2012, implementering av boligsosial handlingplan, samt utvikle et helhetlig tilbud med fokus på bolig, oppfølging og aktivitet.

Prosjektet er et delprosjekt under rusprosjektet

 boligsosial handlingsplan (PDF, 917 kB)


 
Sist endret 01.08.2012
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

Mobil :
975 58 450
E-post :
vibeke.s.hagen@odda.kommune.no
Tittel :
prosjektleder Odda-Bo
Bunnhjørne

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no