Oppfølgingstjenesten - RUS

Oppfølgingstjenesten består av rusomsorg med oppfølging i bolig, feltsjukepleier, LAR, aktivitetsarbeid, koordinering og støttekontakt. Rusprosjekt og Oppfølgingstenesta er slått saman til ei eining.
Målsettingane for arbeidet er å reudsere de negative konsekvensene som rusmiddelmisbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet. Det blir lagt vekt på helhetlig tenkning med rehabilitering, behandling, skadereduksjon, forebygging, tidlig oppdagelse og intervensjon. Arbeidet med rus innbefatter samarbeid med ei rekke andre kommunale, og eksterne tenester. Det vert arbeidd med utvikling innan bl.a. LAR, kvalifiseringsprogrammet, bustadsosialt arbeid og auka aktivitet. Tenesta samarbeider m.a. om aktivitet med Hardanger Veteranferjelag, Oddaprodukt, Bymisjonen i Haugesund, næringsliv og NAV.

For åpningstider og kontakttelefon se kontaktinfo/åpningstider på høyre side.

Rusomsorg / bo-oppfølging
LAR
Feltsykepleie
støttekontakt
rusprosjektSist endret 21.02.2012
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Åpningstider/kontaktinfo (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no