Rusprosjekt

 

Vinteren 2009 vart det offentleggjort ein brukarplanrapport som viste at Odda kommune siste åra hadde hatt ein kraftig stigning i rusproblematikk. Rapporten fekk stor merksemd. Administrasjonen ønska å få iverksett eitt arbeid for å redusera rusmiddelbruken i Odda Kommune. Odda kommune søkte fylkesmannen om midlar til auka satsing på rusfeltet. Det vart søkt midlar til Aktivitetstiltak (STYRK), lavterskeltiltak (LAV), boligtilpasningstiltak (BOLIG), Legemiddelassistert rehabilitering og Utekontakt. Kommunen vart tilkjent i alt 5 stillingar fordelt på STYRK, LAV og BOLIG I Oktober 2009 var det besett 5 prosjektstillingar.

Delprosjekt Alle med i Odda


 
Sist endret 01.08.2012
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no