Oversikt over alle tjenester


Ressurser


Helsestasjonen
Besøksadr. Smelteverket 57 Opheimsgata 31
5750 ODDA
E-post : epost@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 45 20

Virksomhetsleder Inger Lise Haukaas