Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Odda brann og redning

Odda brann og redning skal på kort varsel rykke ut ved brann, trafikkuhell, redning på sjø og vann, ulykker med farlig stoff og andre akutte hendelser.

 

Målsetningen er å verne mennesker, dyr, miljø og materielle verdier.

 

Odda brann og redning består av to avdelinger; forebyggende og beredskapsavdeling.

Kvinnherad kommune og Ullensvang herad kjøper tjenester innenfor begge områder.

 

Brannbil Karine Einang - Klikk for stort bilde

 

Forebyggende avdeling:

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å forebygge brann og andre ulykker. Avdelingen utfører tilsyn på særskilte brannobjekt (såkalte §13 objekt) eksempelvis hotell, sykehus og lignende og driver informasjon/opplysning og undervisning. I løpet av året arrangerer forebyggende avdeling en rekke informasjonstiltak og brannvernkampanjer så som ”åpen dag” og ”aksjon boligbrann”.

Feiervesenet tilhører forebyggende avdeling i kommunen. Feieren utfører tilsyn og feiing i kommunens boliger.

 

Beredskapsavdelinga:

Beredskapsavdelinga rykker ut på brann og ulykker, og er ansvarlig for aktuelle øvelser gjennom hele kalenderåret. Avdelingen videreutvikler vedlikeholdsrutiner og innsatsplaner. Det er lokalisert en brannstasjon i Odda og en i Røldal.

Stasjonene består av deltidstilsett vaktstyrke med dreiende vakt ved brannstasjonen i Odda. Hvert lag består av 4 brannkonstabler/røykdykkere og 1 utrykningsleder.

I tillegg kommer egen befalsvaktordning i hele kommunen.

I Røldal er det 16 deltidstilsette i brannberedskapen, bestående av 14 konstabler og 2 utrykningsledere uten vaktordning.

Sist endret 04.01.2017
kontaktperson
Telefon :
53 65 46 63
Mobil :
97 55 86 16
E-post :
sigbjorn.kleppe@odda.kommune.no
Tittel :
Brannsjef
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no