Innvandring og inkludering

Regjeringens integrerings- og inkluderingspolitikk bygger på likeverd, solidaritet og rettferdighet. Alle som bor i Norge skal ha de samme plikter, rettigheter og muligheter til å bidra og delta i fellesskapet.
For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette.
Hvis du skal jobbe i Norge, må du som hovedregel ha oppholdstillatelse.

Se nyttige linker på høyre side 
Sist endret 09.02.2012
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

Mobil :
975 58 450
E-post :
vibeke.s.hagen@odda.kommune.no
Tittel :
prosjektleder Odda-Bo
Bunnhjørne

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no