Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester > Koordinerende enhet

Koordinerende enhet

koordinerende.png - Klikk for stort bilde


Faggruppe satt sammen av representanter fra flere fagavdelinger. De ansatte har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og helseregionen. Koordinerende enhet er kontaktpunkt både for enkeltpersoner og interne/eksterne samarbeidspartnere. Enheten koordinerer tjenester på tvers av virksomheter, avdelinger og tjenester.

 

De ansatte samarbeider med aktuelle tjenestesteder om koordineringsoppgaver. De bidrar til samarbeid om planlegging, organisering og at tjenestene ses i sammenheng over tid. Enheten får henvendelser om individuell plan, har oppstartmøter, utnevner koordinatorer og veileder disse. Kontoret har oversikt over samtlige individuelle planer og koordinatorer i kommunen.
 

Har du spørsmål eller behov for tjenester?
Ta kontakt med systemkoordinator Gunnvor Steinsland Medhus, tlf. 53 65 47 12 / 97 55 84 07
 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 24.06.2015
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no