Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Odda bibliotek

Odda bibliotek har hovudbibliotek i Odda rådhus og ein filial i Røldal.

På biblioteket kan du bruke internett, låne bøker, musikk, filmer og dataspel. Du kan og gjere lekser, lese aviser og blader, spele wii med meir!

Biblioteket si heimeside
 

Fornye lån

Sist endret 07.09.2018
kontaktperson
Telefon :
53 65 42 80
Mobil :
975 58 487
E-post :
else.marie.sandal@odda.kommune.no
Tittel :
Biblioteksjef
Bunnhjørne
Åpningstider/kontaktinfo (1)
Nyttige linker (1)
Praktisk informasjon (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no