Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Kommunedelplan for kulturminner – høring

Kommunedelplan for kulturminner er etter vedtak i utviklingskomiteen 03.10.12 sendt ut på høring i perioden 5. oktober – 16. november.

Høringsuttalelser sendes til Odda kommune, Opheimsgt. 31, 5750 Odda, eller pr. e-post til epost@odda.kommune.no innen 16. november.


 
Sist endret 04.10.2012