Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Kommunedelplan for kulturminner

Odda kommune har et rikholdig utvalg av ulike typer kulturminner, helt fra de tidligste tegn etter bosetting, jakt og ferdsel og fram til spor av menneskelig aktivitet i dag.

Fotograf: Arild Traa
Telefonkiosken - et nyere tids kulturminne fotograf Arild Traa

Vi har et spesielt stort utvalg teknisk-industrielle kulturminner fra industrireisingen av, men også eksempelvis svært mange kulturminner i kommunens fjellområder. Odda kommune arbeider frem en kommunedelplan for kulturminner hvor kommunale prioriteringer og den videre satsingen på kulturminner skal konkretiseres gjennom en handlingsplan. Planarbeidet har sluttdato 31.12.12.

 
Sist endret 08.11.2011