Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Kommunevåpenet

På blå grunn ein ståande pilodd i sølv/kvitt. Kommunevåpenet er teikna av Halvard Trætteberg etter ein ide frå oddarussen 1957. Våpenet symboliserer gjennom pila (odden) si kopling til kommunenamnet Odda.
Kommunelogo
Kommunevåpenet til Odda
I heraldikken er pila også symbol for kraft og retningsstyrt rørsle, og i kommunevåpenet symboliserer det både vasskraftproduksjon og kraftforedlande industri i tillegg til at ein kan tolke det til å symbolisere menneskeleg og åndeleg kraft. Fargane i kommunevåpenet finn ein att i naturgrunnlaget i kommunen, frå fjord til fonn.

Odda kommune sitt våpen vart fastsett ved kongeleg resolusjon 8.10.1982, etter at kommunestyret godkjende merket 13.8.1981. Eigne forskrifter for bruk av kommunevåpenet vart fastsett av kommunestyret 9.3.83.
 
Sist endret 08.11.2011