Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester > Kulturminnevern i Odda kommune

Kulturminnevern i Odda kommune

Det finnes spor etter mennesker i Odda fra steinalder, bronsealder, jernalder og senere tidsaldre, og ikke alle er oppdaget eller kjent. Gjenstander som gamle våpen eller smykker befinner seg i museumssamlinger der de studeres av arkeologer som får mye informasjon fra slike funn. Når det er snakk om spor i terrenget, som kollgroper (der kull ble brent for å brukes i jernutvinning), gravrøyser og bygdeborger, blir de fredet der de er. Det betyr at de ikke må endres eller skades på noen måte. De som finner slike og andre spor som kan være fra oldtiden kan kontakte arkeologene hos fylkeskommunen.

Gamle bygninger, steingarder og andre spor etter hvordan mennesker levde for over hundre år siden er også kulturminner, og det samme gjelder nyere bygninger og områder når de forteller en viktig historie. Noen er fredet, mens andre er verneverdige. Fredete bygninger og kulturminner er underlagt strenge regler, mens reglene som gjelder for vernede bygninger og kulturminner er litt mer fleksible. De som vil vite mer kan ta kontakt med kommunen, men det er mye informasjon å hente fra lenkene på denne siden.

Odda kommune har en ny kulturminneplan som inneholder informasjon om de viktigste kulturminnene i kommunen, støtteordninger, rutiner for byggesak og mye annet.

 

 

Kulturminneplan 2017-2022
 

Revidert utgave vedtatt i Odda kommunestyre 26.10.16

Les kulturminneplanen her (PDF, 2 MB)
 


Byggeskikkveileder
 

Odda kommune har fått ny byggeskikkveileder. I den kan du lese om hva som er særegent og stedsspesifikt i Odda kommune, og hvordan vi kan ta vare på lokal egenart. Det skal ikke være tvil om hvor du er, når du kommer til Odda! Boken har et kapittel om historien de gamle bygningene vitner om, om hvordan nye bygninger og endringer på gamle bygninger kan gjøres på en måte som ivaretar helheten i landskapet og i byen, og mange nyttige referanser. Den er nyttig å ha, og fin å gi bort. Du kan lese byggeskikkveilederen på nett, laste den ned i PDF-format, og bestille den online. Den er også å få kjøpt på Tjenestetorget på biblioteket, og mange andre steder i kommunen.
 

Byggeskikkveilederen kan du se her


Klikk her (PDF, 7 MB) for å laste ned byggeskikkveilederen
 

Vil du kjøpe byggeskikkveilederen?

Byggeskikkveilederen er å få kjøpt på Tenestetorget og i mange butikker i kommunen. Den kan også kjøpes på nett, for eksempel på Norli.  

 

Publisert av Anna Dagny Aarhus. Sist endret 15.02.2017
Praktisk informasjon (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no