Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester > Logoped

Logopedtjenesten - helse

Logopedtjenesten gir et direkte tilbud til brukere med språk,- tale- og kommunikasjonsvansker etter sykdom og/eller skade. Logopedtjenesten gir informasjon, råd og veiledning til pårørende og samarbeidspartnere. Vanlige arbeidsområder er diagnostisering og behandling av afasi (språkvankser etter hjerneskade), dysartri (talevansker), kommunikasjonsvansker, dysfagi (svelgvansker) og stemmevansker.

 

Logoped tilvisning voksne

 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 20.08.2015
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no