Farlig avfall på ville veier!

Det kastes farlig avfall i restavfallsbeholdere på samleplassene. Farlig avfall kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, og må derfor ikke kastes i restavfallsbeholdere, men sorteres for seg.

Noe av det farlige avfallet som ble funnet i restavfallet i Odda, november 2012. Foto: Cahtrine Lyche, Asplan Viak.  - Klikk for stort bilde

Odda kommune tilbyr gratis røde bokser til oppbevaring av farlig avfall og småelektrisk. Disse fås på Coop, Tenestetorget eller Lindenes Miljøstasjon. Boksene kan leveres inn kostnadsfritt til Tenestetorget eller Lindenes Miljøstasjon.

 

Alle abonnenter i Odda kommune kan levere inntil 1000 kg. farlig avfall gratis til Lindenes Miljøstasjon årlig. Herfra fraktes det farlige avfallet til Renors anlegg, der det gjenvinnes og/eller destrueres på forsvarlig vis slik at det ikke utgjør noen skade for natur, dyr eller mennesker.

 

Lurer du på hva som er farlig avfall? Da kan du lese mer på nettsiden erdetfarlig.no

Du finner også informasjon om hvordan du kildesorterer ulike avfallstyper på sortere.no

Sist endret 25.08.2016
Teknisk drift
Besøksadr. Lindenes Opheimsgata 31
5750 ODDA
E-post : epost@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Relaterte ressurser

Artikkel (1)
Virksomhetsleder Gunnvor Dagestad