Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Nasjonalparkkommunen Odda

Med store deler av to nasjonalparker innenfor kommunegrensene har Odda status som Nasjonalparkkommune. Folgefonna nasjonalpark har 130,26 km² og Hardangervidda har 406,71km² av sine arealer i Odda som med sine 1647km², er nest største kommune i Hordaland. Nasjonalpark utgjør totalt 33,23% av kommunens samla areal.

Odda er en fjellkommune med mer enn 90% av arealet høgre enn 600moh., og har størst overflateareal av ferskvatn i Hordaland fylke. Ca. 5% av all elektrisk kraftproduksjon i Norge skjer med basis i disse vannressursene i Odda.

Najonalparkkommune

Midt imellom de to nasjonalparkene har vi det varig verna Opovassdraget i Oddadalen (fossenes dal) med hele 7 flotte fosser med Låtefoss som den mektigste innenfor en avstand av 10km. Buardalen med Buarbreen og Skjeggedal med Trolltunga er to av våre hovedattraksjoner som trekker ti tusenvis av turister til kommunen hver sommer. Odda kommune med et solid forhold til det klassiske naturvernet, ser det som svært positivt å kunne nytte begrepet nasjonalparkkommune i profilering av kommunen.

 
Sist endret 16.01.2012
kontaktperson
Telefon :
53 65 46 81
Mobil :
975 58 604
E-post :
rolf.boen@odda.kommune.no
Tittel :
Rådgiver prosjekt Trolltunga/Miljø/Idrett
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no