Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Leikeplass/Park/Friområde

Avdelinga har ansvar for forvalting, drift og vedlikehaldet av leikeplassar, parkar, idrettsanlegg, friområder og andre grøntområder.  Avdelinga har eit generelt ansvar for vedlikehald av grøntareal i boligområder, sentrumsområder og industriområder. 

Leikeplass Toppen

  

Uteareal ved skular og barnehagar
Ansvar for dagleg tilsyn er delt mellom vaktmestar og rektor/styrar.


Kyrkjegardar/gravplassar
Desse vert forvalta av Kyrkja ved sokneråda.  Parkavdelinga utfører vedlikehald av grøntanlegga på Berjaflot gravplass og Odda kyrkjegard.


Idrettsanlegg
Parkavdelinga og samferdselavdelinga utfører vedlikehald av kommunale idrettsanlegg.  For Tyssedal idressplass er det inngått eigen avtale med Tyssedal Turn og Idrettslag om fordelinga av vedlikehaldsansvaret.


Rydding av tre og buskar
Ønskje om, eller løyve til felling av tre eller fjerning av buskar på kommunale areal, må godkjennast av arbeidsleiar.


Inspeksjon av leikeapparat
Parkavdelinga utfører årleg kontroll av leikeapparat på alle kommunale leikeplassar.

 
Sist endret 21.02.2012
kontaktperson
Telefon :
53 65 44 05
Mobil :
975 58 551
E-post :
eirik.lia@odda.kommune.no
Tittel :
Avd.ing. samferdsel/park
Bunnhjørne
Åpningstider/kontaktinfo (1)
Rutine (1)
Artikkel (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no