Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Motorferdsel i utmark


Alle som ønskjer å nytta motorkøyretøy, inklusiv snøscooter, i utmark, må ha løyve frå kommunen og løyve frå grunneigar, der han ikkje sjølv eig grunnen han skal køyre på.
Unnateke frå kravet om kommunalt løyve er; køyring som er direkte heimlet i § 4, i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og § 3, i forskrift for bruk av motorkøyretøy i utmark og på islagde vassdrag.
Søknad om å nytta motorkøyretøy i utmark skal fremjast på eige søknadsskjema, som ein finn under selvbetjening.

Sist endret 28.05.2015
kontaktperson
Mandag og tirsdag kontordag Ullensvang Onsdag fri torsdag og fredag kontor dag Odda
Telefon :
53654680\53671534
Mobil :
975 58 605
E-post :
siv.m.sekse@odda.kommune.no
Tittel :
Landbrukssjef
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no