Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Odda kommune skal ha en omsorgstjeneste med vekt på forebyggende innsats. Når du har behov for omsorgstjenester og sosialtjenester skal kommunen der du bor eller midlertidig oppholder deg, tilby slike. 

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no