Avlastning og støtte

Dersom du eller andre i familie din har omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre med stort omsorgsbehov, kan en søke om ulike avlastningstilbud. Slik avlastning kan en få både i og utenfor hjemmet.  

For nærmere opplysning om de ulike tilbudene se link under.

Sist endret 25.02.2016
kontaktperson
Telefon :
53 65 40 63
Mobil :
975 58 462
E-post :
anne.naasen@odda.kommune.no
Tittel :
Helse- og sosialsjef
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no