Hukommelsesteam

Har du problemer med å mestra store eller små oppgaver i dagliglivet, på grunn av problemer med hukommelsen? Da er det viktig at du tar kontakt med oss eller fastlegen din så snart som mulig. Dette kan spare deg og dine pårørende for unødig frustrasjon og engstelse.

Hukommelsteamet er en hjelpeinstans som arbeider for at du skal få en bedre hverdag.
Hukommelsesteamet består av: geriatrisk sykepleier,sykepleier,vernepleier og ergoterapeut

Hukommelseteamet gir følgende tilbud;
- Kartlegging i forhold til behov i hjemmet, dagligdagse gjøremål og sikkerhet.
Hjelpa til med å finne de rette hjelpemidler.
- Kartlegging av mental funksjon og atferd.
- Hjelpe til med veiledning og hjelp til pårørende ved behov.
- Være et bindeledd mellom brukeren, pårørende og hjelpeapparat for øvrig i kommunen.
- Hjemmebesøk.

Det er laget en brosjyre om det lokale hukommelseteamet. Brosjyren er på:
Odda Legesenter, Bygdarbøen Legesenter, Tenestetorget, Heimebasertetjenester, Odda Sjukeheim, Bokko Sjukeheim, Rehab avd, Ergo/fys avd, Bokkotunet, Helse Fonna Odda, Røldal Sjukeheim.


Hukommelsesteamet er daglig tilgjenelig på
tlf.  97 55 85 49.
Kontaktperson har kontortid onsdag fra 09.00 - 15.00
Samme telefonnr. Ta gjerne kontakt med oss.
Hender
Hender


 
Sist endret 09.01.2012
Artikkel (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no