Personlig assistent

Er du sterkt funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).


Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper og hva assistenten skal gjøre.

Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemningen. 
Sist endret 13.12.2011
Tjeneste (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no