Støttekontakt

Odda kommune tilbyr støttekontakt til personer med  funksjonshemming,  eller sosiale problemer, som trenger bistand for å kunne ta del i ulike fritidsaktiviteter.

En støttekontakt er en person som hjelper et annet menneske gjennom ulike aktiviteter og samvær til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv over tid. Samvær med en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid, noe å se fram til og en støtte i hverdagen. Støttekontakten bidrar med rådgivning og hjelp.

Søknadskjema for støttekontakt

Støttekontakt er gratis.

Klage

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen og går til Odda  kommune. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til Oppfølgingstjenesten , Opheimsgt. 31, 5750 ODDA

Lovhenvisninger

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m §§ 3.1 og 3.2

Sist endret 25.02.2016
kontaktperson
Telefon :
53 65 43 60
Mobil :
97 55 85 39
E-post :
synnova.sebo@odda.kommune.no
Tittel :
Verksemdsleiar
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no