Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Botilbud

Dersom du av ulike årsaker ikke kan skaffe deg bolig selv kan kommunen hjelpe deg å søke bolig tilpasset ditt behov. Kommunen disponerer kommunale boliger, omsorgsboliger med og uten tilsyn samt sykehjemsplasser.

Dette gjelder dersom du ikke lenger kan bo hjemme på grunn av alder eller andre ulike funksjonshemminger,

Her finner du søknadsskjema til omsorgsbolig og sykehjem:

Søknadsskjema


Vanlig kommunal bolig


Mest for økonomisk og sosialt vanskeligstilte, og de som ikke treng helsehjelp utover heimehjelp / heimesjukepleie


Omsorgsbolig/ bofellesskap


For de som trenger dag-/døgnbemanning. Omsorgsbolig med døgnbemanning har et hjemmetjenestetilbud som er så omfattende at det kan sammenlignest med langtidsopphald på sykehjem. Forskjellen ligg i betalingsformen: Omsorgsbolig leier du. Det er dtt eget hjem og hjemmetjeneste blir tatt imot på samme vilkår som for andre hjemmeboende. På sykehjem/institusjon betaler du en sum for "hele pakken", og prisen er avhengig av inntekt og formue.


Sykehjem/institusjon


Når en treng mer tilsyn enn hjemmetjeneste kan det innvilges:

  • Langtidsopphold
  • Korttidsopphold
  • Avlastningsopphold
 
Sist endret 24.06.2013
kontaktperson
Adresse: Opheimsgata 31 5750 Odda NORGE
Telefon :
53 65 40 00
E-post :
epost@odda.kommune.no
Bunnhjørne
Nyttige linker (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no