Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Eidesbrotet bofelleskap

Eidesbrotet bofellesskap er et heldøgnsbemannet botilbud for voksne funksjonshemmede personer.

Bofellesskapet ligger på Eide, ca 2 km fra Odda sentrum. Det er 10 leiligheter/ hybler inne på bufellesskapet, fordelt over 3 hus. Det er en felles stue som alle kan bruke.
I tillegg til de forannevnde leilighetene, bistår personalet andre funksjonshjemmede personer som bor i nærmiljøet.

Søknad om tjenester sendes til:
Odda kommune v/
Eidesbrotet bofellesskap
Opheimsgt 31
5750 Odda


eidesbrotet
eidesbrotet


 
kontaktperson
Telefon :
53 65 48 30
Mobil :
975 58 447
E-post :
liv.marstig@odda.kommune.no
Tittel :
Områdeleder
Bunnhjørne
Åpningstider/kontaktinfo (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no