Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Eide omsorgssenter

Eide Omsorgsenter er omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg for personer med ulik grad av demens.

Det er 4 avdelinger med 8 beboerer på hver avdeling. Avdelingene har fellesareal med stue og kjøkken. Hver leilighet er 35 m2 og består av rom med eget bad, som møbleres av beboer.
Utearealet består av en fin sansehage som omkranser store deler av bygget.

Tilsynslege kommer en gang i uken.

Kostnader:
Husleie inkludert strøm.  Kost og vask av klær/sengetøy blir fakturert etter gjeldene satser.
Hjemmehjelp betales etter inntekt og gjeldende satser. Hjemmesykepleie er gratis.
Det er mulig å søke om bostøtte gjennom NAV. 

Søknad om plass blir behandlet hver tirsdag av inntaksteamet.
Søknaden må inneholde legeerklæring med diagnose demens.

Søknad sendes til:
Odda kommune v/ inntaksteamet
Bokko sjukeheim
Skulegata 18
5750 Odda

Eide omsorgssenter - Klikk for stort bilde

kontaktperson
Telefon :
53 65 48 70
E-post :
inger.wik@odda.kommune.no
Tittel :
områdeleder
Bunnhjørne
Skjema (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no