Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for deg med lav inntekt og som har problemer med å betale utgiftene. Med de nye reglene for bostøtte fra 1. juli 2009 økte både grensene for hvor mye man kan tjene og maksimalt beløp man kan få utbetalt. Samtidig ble en del krav i ordningen fjernet. Dette gjør at flere enn tidligere vil ha rett til bostøtte.
Bostøtte er en rettighet, og det er enkelt å søke. Søknadsfristen er den 14. i hver mnd. Utbetaling er ca. den 10. i måneden etter. Har du fått positivt vedtak om bostøtte, trenger du, vanligvis, ikke å søke på nytt måneden etter.

Hvem kan søke bostøtte:Alle over 18 år kan søke bostøtte. Om du får og eventuelt hvor mye bostøtte du kan få, er avhengig av de reelle boutgiftene dine og inntektene i husstanden. Men det er satt en nedre og en øvre grense for hvor mye støtte du eventuelt kan få.

For studenter uten barn og personer i førstegangs-/ siviltjeneste gjelder egne regler da disse har andre ordninger for støtte til bolig. Personer uten barn som studerer som et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, for eksempel yrkesrettet attføring, kan også søke bostøtte. Foreldre som bor sammen med barn som studerer eller er i militæret, mister ikke retten til bostøtte.

Du kan søke bostøtte til bolig du leier eller eier. Vær oppmerksom på at du må være registrert bosatt i Folkeregisteret i den boligen du søker støtte til.

For fyldig informasjon om regelverket bostøtte, se Husbankens sider for søkere. (Du kan også selv beregne bostøtten med Husbankens bostøttekalkulator

Hvor sender du søknad, og hvem kan hjelpe?Søknadsskjema finner du på Husbankens nettsider eller du kan hente det på NAV Odda. Du kan også få det tilsendt ved å kontakte NAV Odda på tlf. 55 55 33 33.

Alle felt i søknadsskjemaet må fylles ut (skriv null i de feltene du ikke har opplysninger til). Du må dokumentere boutgiftene dine.

Søknad med dokumentasjon leveres/ sendes til NAV Odda, postboks 393, 5751 Odda. Merk konvolutten ”bostøtte”.

Det er også mulig å få veiledning til utfylling av skjema. Henvend deg til NAV Odda.

Kommunen og Husbanken samarbeider om ordningen. Kommunen tar imot søknad, registrerer den og har den løpende kontakten med deg, mens Husbanken fatter vedtak og utbetaler bostøtten.
Sist endret 08.11.2011
Telefon :
55553333
Tittel :
Nestleder NAV Odda
Bunnhjørne
Åpningstider/kontaktinfo (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no