Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Råd og veiledning i NAVHensikten med råd og veiledning er ikke bare å løse eksisterende problemer, men også forsøke å forebygge at problemer oppstår


Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning hos NV, men det kan være hensiktsmessig i forhold til å finne alternative muligheter til økonomisk sosialhjelp. Dersom NAV ikke kan gi råd og veiledning, skal de, så vidt det er mulig, sørge for at andre i kommunen gjør det, jfr. Lov om sosiale tjenester i NAV § 17


Hvem kan gi råd og veileding ?

Å få råd og veiledning forutsetter vanligvis at du selv tar kontakt med NAV i kommunen. Ved henvendelse kan det bli satt i gang tiltak for å finne ut hva du har behov for. I noen tilfeller kan også NAV på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning dersom dette kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.


Hva kan du få hjelp til?

NAV Odda kan gi opplysninger om rettigheter og veiledning om regelverk og hva som er vanlig praksis innenfor tjenestene. Eksempler på hva du kan få opplysninger om og hjelp til:

  • opplysninger om saksbehandlingsregler, klageadgang og saksbehandlingstid

  • hjelp til å fylle ut søknader

  • informasjon om andre ytelser du kan ha krav på (for eksempel etter Folketrygdloven)

  • informasjon om boligspørsmål ( husleieformidling, kontrakter, regler for søknad om bostøtte

  • opplysninger om økonomisk rådgivning

  • råd og veiledning til rusmisbrukere og deres pårørende

Selv om NAV Odda ikke er fult ut orientert på alle områder. vl vi kunne hjelpe til og eventuelt henvise deg videre til rett instans.

Sist endret 01.11.2011
Telefon :
55553333
Tittel :
Veileder
Bunnhjørne
Åpningstider/kontaktinfo (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no