Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Generell info om Ploms

Pleie- og omsorgstjenesten i Odda kommune er organisert med en pleie- og omsorgsleder og 8 områdeledere på følgende områder:

Hender - Klikk for stort bilde

  

  • Bokko bo- og behandlingssenter - sjukeheim med rehabiliteringsavdeling, palliasjonsplasser (Lindrende behandling), kortids- og langtidsplasser
  • Odda sjukeheim - sjukeheim med landtidsplasser
  • Eide omsorgssenter - omsorgsleiligheter med 24 timers bemanning for demente
  • Røldal pleie- og omsorgstjeneste - sjukeheim, hjemmetjeneste, omsorgsleiligheter, matombringing, bufellesskap og dagsenter for utviklingshemmede
  • Hjemmetjenestene - hjemmesykepleie og hjemmehjelp i Odda (ikke Røldal)
  • Eidesbrotet bofellsskap - leiligheter med 24 timers bemanning for utviklingshemmede. De ansatte server også hjemmeboende utviklingshemmede, samt avlastningsboligen for barn.
  • Odda dagsenter - dagtilbud for utviklingshmmede
  • Bokkotunet - kjøkken og kafè, matombringing til institusjoner og hjemmeboende.

I tillegg har Odda kommune en del omsorgsboliger/tilrettelagt boliger uten døgnbemanning, men med indivuduelle tjenester ut fra vedtak. Det er 24 omsorgsboliger på Bokkotunet, 16 på Mjøstølen, 17 på Sørfjordheimen og 10 i Røldal.

kontaktperson
Telefon :
53 65 40 63
Mobil :
975 58 462
E-post :
anne.naasen@odda.kommune.no
Tittel :
Helse- og sosialsjef
Bunnhjørne
Intern rutine (1)
Eksterne linker
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no