Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Omsorgstjenester

Dersom du har behov for omsorgstjenester kan du få hjelp av kommunen. Disse tjenestene kan være hjemmesykepleie, praktisk hjelp i hjemmet, hjelpemidler, matlevering, trygghetsalarm eller opphold ved dagsenter.

Sist endret 02.07.2018
kontaktperson
Telefon :
53 65 40 63
Mobil :
975 58 462
E-post :
anne.naasen@odda.kommune.no
Tittel :
Helse- og sosialsjef
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no