Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Røldal pleie og omsorg

Røldal pleie og omsorg består av sjukeheim med 10 plasser (hvorav 1 korttid), hjemmetjenester, omsorgsboliger, boliger og dagsenter for utviklingshemmede.

Omsorgsboligene og 3 boliger for utviklingshemmede ligger i samme tunet som sjukeheimen. Hjemmetjenestene består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp og matombringing.

Røldal Dagsenter tilbyr tilrettelagt arbeid for funksjonshemmede 5 dager i uken. Aktivitetene varierer fra strikking og maling til turer ute. Hver fredag arrangeres kafé som er åpen for alle som vil komme, her serveres kaffe og vafler. Produktene som blir laget  på dagsenteret selges i åpningstiden.

Søknad om hjemmesykepleie, hjemmehjelp og middag sendes til:

Røldal sjukeheim
Bygdavegen 44
5760 Røldal

Søknad om  opphold i institusjon blir behandlet hver tirsdag  av inntaksteamet
Søknaden sendes til:

Odda kommune v/inntaksteamet
Bokko sjukeheim
Skulegata 18
5750 Odda

Røldalsbygda - Klikk for stort bilde

Telefon :
53 65 48 43
Mobil :
975 58 549
E-post :
sigrid.meland@odda.kommune.no
Tittel :
Konst. områdeleder Røldal pleie og omsorg
Bunnhjørne
Åpningstider/kontaktinfo (1)
Skjema (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no