Restavfall

I restavfallsbeholderen skal du kaste det som ikke kan kildesorteres. De som er flinke til å kildesortere vil kun generere små mengder restavfall. Det er svært viktig at du ikke kaster farlig avfall eller elektriske/elektroniske artikler i restavfallet. Disse innholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må derfor sendes til spesiell behandling.

Du kan lese lese mer om farlig avfall, og hvor dette skal leveres her.


Restavfallet fra Odda kommune sendes til forbrenning med energigjenvinning. Det er miljømessig en stor forbedring fra tidligere, da det meste havnet på deponi. Men det er i de fleste tilfeller verken like miljøvennlig eller like økonomisk gunstig som å materialgjenvinne. Odda kommune oppfordrer derfor våre innbyggere til å kildesortere avfallet sitt.


Foto: Astrid N. Alfredsen
Ta vare på naturen
Sist endret 08.08.2013
Tjeneste (1)