Rettslige spørsmål

På denne siden finner du informasjon om tema knyttet til rettslige spørsmål

klubbe.jpg

Fri rettshjelp

I følge Lov om fri rettshjelp kan du få erstatning for bruk av advokat dersom du ikke har økonomiske forutsetninger til å kunne ivareta ditt rettshjelpbehov.

Jussfromidlingen tilbyr gratis rettshjelp.


Hardanger lennsmannsdistrikt er lokalisert i Odda sentrum.


Forliksrådet og Konfliktrådet kan kontaktes.

I Odda kommunes politivedtekter finner du bestemmelser om blant annet ro og orden.

 
Sist endret 16.01.2012
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

kontaktperson
Adresse: Opheimsgata 31 5750 Odda NORGE
Telefon :
53 65 40 00
E-post :
epost@odda.kommune.no
Bunnhjørne

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no