Skatter og avgifter

Det offentlige sitt ansvar i forhold til skatt er todelt. Kommunen har ansvar for innbetaling av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige. Skatteetaten har ansvar for likningen din.

Offentlige avgifter:

Kommunale avgifter og gebyrer

Arbeidsgiveravgift

Merverdiavgift

 

Skatt og likning:

Eiendomsskatt

Inntekts- og formuesskatt

Næringsskatt

Arv og gaver

Selvangivelse

Skattekort

Skatteetaten

Sist endret 11.12.2017
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Artikkel (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no