Skatt og likning

Ring 800 80 000 eller se nettsida til skatteetaten dersom du har spørsmål om grunnlaget for skatten din.

Skatteoppkreveren i kommunen sørger for innkreving eller tilbakebetaling av skatten etter at likningen er klar.


 
Sist endret 18.10.2011
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Tjeneste (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no