Skole og utdanning

Skole og utdanning er et felt som strekker seg fra grunnskole til universitet og annen høyere utdanning. Kommunene har ansvar for grunnskoleopplæringen fra
1 - 10 klassetrinn.

 

Alle elever skal få lære etter sine forutsetninger i et inspirerende, kompetent, sunt og inkluderende miljø.

 

Voksne skal gis muligheter til å tilegne seg kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes personlige utvikling og kvalifiserer for deltagelse i yrkes- og samfunnsliv.

 BTI - logo.JPG - Klikk for stort bilde

 

 

 

Odda kommune har ei eiga nettside som skal gjere det enklare å finne rett hjelpeinstans, sjå her.

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

kontaktperson
Telefon :
53 65 40 10
Mobil :
97 55 84 71
E-post :
ole.jorgen.jondahl@odda.kommune.no
Tittel :
Prosjektleder nye Ullensvang kommune
Bunnhjørne

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no