Vaksenopplæringa i Odda

Vaksenopplæringa i Odda gir tilbod til fylgjande grupper:

 

1. Vaksne med samansette lærevanskar, dysleksi, psykiske lidingar eller fysiske funksjonshemmingar.

2. Vaksne som ynskjer fornya grunnskuleopplæring.

3. Vaksne framandspråklege.

Vaksenopplæringa i Odda har som overordna målsetjing å gje alle elevar tilpassa opplæring i høve til sin livssituasjon og sine føresetnader.

Vaksenopplæringa i Odda held til i Odda sentrum.

Voksenopplæring
Dette er et tilbud for voksne elever med spesielle behov som trenger spesialpedagogisk- og tilrettelagt hjelp innen opplæring, utvikling og vedlikehold av grunnleggende ferdigheter. Tilbudet gis på bakgrunn av søknad og tilråding fra PPT der behovet er beskrevet.
Elevene arbeider med blant annet alternativ kommunikasjon (tegn-til-tale, bliss, pictogram, roll-talk), dagliglivets ferdigheter og matematikk (pengetrening, personlig økonomi, matematikk i dagliglivet).

Norsk for voksne innvandrere
Voksenopplæringen i Odda har elever fra mer enn 30 ulike land. Elevene er fordelt på mange grupper, noen grupper har kveldsundervisning, men de fleste har undervisning på dagtid.
Elevene er arbeidsinnvandrere, asylsøkere og familiegjenforente.

Grunnskole for voksne
Voksenopplæringen i Odda tilbyr grunnskoleopplæring for voksne.
Dette er et tilbud til voksne som av eller annen grunn ikke har fullført norsk grunnskole.
Det varierer fra skoleår til skoleår hvilke fag vi underviser i, dette avhenger som regel av hvilke fag som etterspørres.
Sist endret 06.01.2014
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Nyttige linker (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no