Trafikk, reiser og samferdsel

Trafikkløsninger skal tilrettelegges for å ivareta innbyggernes behov for å kunne ferdes sikkert.


Veger og parkering


Odda kommune har vedtatt en trafikksikkerhetsplan. (PDF, 16 MB)


Statens vegvesen kan gi informasjon om veger.

Informasjon om motorferdsel i utmark:

Motorferdsel i utmark

Sist endret 21.11.2017
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

kontaktperson
Adresse: Opheimsgata 31 5750 Odda NORGE
Telefon :
53 65 40 00
E-post :
epost@odda.kommune.no
Bunnhjørne

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no