Odda havn

Torget 2-4 - Klikk for stort bilde

 

Odda havnevesen har ansvaret for Odda havn. 

Odda kommune har ikke eget havnestyre pålagt av departementet, da havnen ikke anses å falle inn under lovens bestemmelse om havnestyre.

Kommunen har etter lovens § 16 ansvar for planlegging samt utbygging og drift av egne kaianlegg og havneinnretninger. Kommunen skal føre tilsyn med at kaianlegg og andre anlegg samt arealer er i forsvarlig stand, og at ferdselen på sjø og land ikke hindres eller vanskeliggjøres.

Etter lovens § 20 har enhver plikt til straks å rette seg etter de pålegg som kommunen gir etter loven.

Vilhelm Ravn er agent for skipstrafikken, og på vegne av havnevesenet krever Vilhelm Ravn inn havneavgifter.

Kontaktopplysning Vilhelm Ravn:

Røldalsvegen 2

5750 Odda

Telefon 53 65 29 00 / Mobil 95 02 55 00 / fax 53 65 29 01

 

 Havneavgifter 2019 (PDF, 248 kB)

Sist endret 10.10.2019
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no