Skip Navigation Links(Hjem) > Kunngjøringer

Kommunalt næringsfond - søknadsfrist 1. september

En kan nå søke næringsfondet i Odda kommune.  

Næringsfondet er et kommunalt virkemiddel for å stimulere til næringsutvikling.

 

Søknader behandles av Utviklingskomiteen.  Næringsfondet blir årlig tilført kr. 1.000.000.

 

Fondet lyses ut to ganger i året:

  • 15. januar, med søknadsfrist 1.mars.Tildeling i april.
  • 15. juli, med søknadsfrist 1. september. Tildeling i oktober.

 

Søknad sendes via www.regionalforvaltningen.no. Søknader sendt på annen måte vil ikke bli behandlet.

 

Søker må vise til gjennomført etablererveiledning/rådgiving i søknadsprosess.

Næringsfondet kan gå inn med inntil 30% av budsjettert kostnadsramme.

 

Trykk her for mer informasjon

 

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 13.08.2019

Logg inn


Kontaktinformasjon

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no