Skip Navigation Links(Hjem) > Kunngjøringer

Kommunalt næringsfond - søknadsfrist 20. september


Næringsfondet er eit kommunalt verkemiddel for å stimulera til nærinsutvikling.


Søknader vert handsama av utviklingskomiteen i Odda kommune.  Ramma for utlysing er 525 000.-

Søknadsfristen er utsett i haust.  
 

Søknad vert å senda til www.regionalforvaltningen.no. Søknader sendt på anna måte vert ikkje handsama.
 

Næringsfondet kan gå inn med inntil 30% budsjettert kostnadsramme.
 

Trykk her for mer informasjon

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 27.08.2019

Logg inn


Kontaktinformasjon

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no