Skip Navigation Links(Hjem) > Kunngjøringer

Offentleg ettersyn av reguleringsplan - Eitrheim-Boliden

 

Utviklingskomiteen i Odda kommune vedtok, den 27.02.19, å leggja detaljreguleringsplan for Boliden Odda AS ut på offentleg ettersyn.

 

Føremålet med planen er å leggja til rette for framtidig utbygging og drift av anlegget til Boliden Odda AS i eit 20-30 års perspektiv, i samsvar med dei krav og forventningar som vert stilt til eit moderne anlegg.

 

Planforslaget vidarefører dei utbyggingsvolum og dei føringane for arealbruk som ligg i gjeldande plan, og det gir blant anna adgang til utbygging av ytterlegare kaianlegg.

 

I perioden planen ligg på offentleg ettersyn ber vi om innspel. Frist for å komme med innspel er sett til 23.04.19. Innspel skal merkast med saksnr. «merknad planid 2018001» og sendast til: postmottak@odda.kommune.no

evt.


Odda kommune
Opheimsgata 31
5750 Odda

 


Last ned dokumenta her:

 

Plankart 1 (PDF, 2 MB)

Plankart 2 (PDF, 2 MB)

Plankart 3 (PDF, 984 kB)

Plankart 4 (PDF, 968 kB)

Planskildring (PDF, 15 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Reguleringsføresegner (PDF, 213 kB)

Notat - deponering av sprengstein (PDF, 158 kB)

Notat - deponering av sprengstein miljø/geoteknikk (PDF, 4 MB)

Støyrapport (PDF, 13 MB)

Notat - ny tipptunnel (PDF, 3 MB)

Illustrasjon - høgder i planområdet (PDF, 658 kB)

Illustrasjonar (PDF, 3 MB)

Vedtaksbrev (PDF, 2 MB)

 

 

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 08.03.2019

Logg inn


Kontaktinformasjon

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3201.50.24584
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no