Skip Navigation Links(Hjem) > Kunngjøringer

Offentleg ettersyn av reguleringsplan - Eitrheimsvågen

2016006 ill - Klikk for stort bilde Utviklingskomiteen i Odda gjorde 27.03.19 vedtak om å leggje reguleringsplan for Eitrheimsvågen ut på offentleg ettersyn.  Planen legg til rette for nytt næringsareal, nærmiljøanlegg og vidareføring av dagens barnehage.

Planforslaget vert fremja av Odda kommune og Odda Invest AS. ABO Plan & Arkitektur er plankonsulent.

 

Dokumenta kan ein laste ned under. Ein kan òg få papirkopiar ved å henvende seg direkte til avdeling for Samfunnsutvikling.

 

 

Plankart (PDF, 583 kB)

Føresegner (PDF, 437 kB)

Planskildring med konsekvensutgreiing (PDF, 8 MB)

ROS-analyse (PDF, 3 MB)

Skredfarevurdering (PDF, 6 MB)

Støyvurdering (PDF, 3 MB)

Skisseplan Nærmiljøanlegg (PDF, 2 MB)

Grunnundersøking - geoteknikk (PDF, 14 MB)

Grunnundersøking - miljøteknikk (PDF, 7 MB)

Planprogram (fastsatt av Odda kommunestyre 21.11.18) (PDF, 5 MB)

 

I perioden planen ligg på offentleg ettersyn ber vi om innspel. Frist for å komme med innspel er sett til 16.05.19. Innspel skal merkast med saksnr. «merknad planid 2016006» og sendast til: postmottak@odda.kommune.no.

 

evt. Odda kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

 

 

 

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 03.04.2019

Logg inn


Kontaktinformasjon

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3201.50.24584
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no