Skip Navigation Links(Hjem) > Kunngjøringer

Offentleg ettersyn av reguleringsplan for Vasstun

Utviklingskomiteen i Odda kommune vedtok, den 02.10.19, å leggje detaljreguleringsplan for Vasstun  ut på offentleg ettersyn. 

Føremålet med planen er å leggja til rette for påbygg og tilbygg til Trolltunga hotell. Planen skal fastsetja rammer for byggehøgder, byggegrenser, estetikk, tilkomst og parkering knytt til hotellverksemda.

 

Planforslaget vidarefører dei utbyggingsvolum og dei føringane for arealbruk som ligg i gjeldande plan, og det gir blant anna adgang til utbygging av ytterlegare kaianlegg.

 

Dokumenta som ligg på offentleg ettersyn kan lastast ned her:

 

Vedtak (PDF, 694 kB)

Planomtale (PDF, 2 MB)

Føresegner (PDF, 82 kB)

Plankart (PDF, 545 kB)

Illustrasjonsplan (PDF, 3 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Skredfarevurdering (PDF, 3 MB)

 

I perioden planen ligg på offentleg ettersyn ber vi om innspel. Frist for å komme med innspel er sett til 08.12.19. Innspel skal merkast «merknad planid 2019001» og sendast til:

 

postmottak@odda.kommune.no

 

evt.
Odda kommune
Opheimsgata 31
5750 Odda

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 23.10.2019

Logg inn


Kontaktinformasjon

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no