Skip Navigation Links(Hjem) > Kunngjøringer

Offentleg ettersyn av reguleringsplan på Håra

ikon-leser plan.png - Klikk for stort bilde

Utviklingskomiteen i Odda kommune vedtok, den 08.05.19, å leggja detaljreguleringsplan for Håra gnr. 30 bnr. 3 ut på offentleg ettersyn. 

Føremålet med planen er å omregulere gnr. 30 bnr. 3 på Håra frå landbruks-, natur- og friluftsområde til næringområde. Det kan og verte aktuelt å nytte noko av eigedomen til fritidsbustad. Eigedomen er ein gamal landbrukseigedom, men har ikkje vorte nytta til gardsdrift på lengre tid.

 

I perioden planen ligg på offentleg ettersyn ber vi om innspel. Frist for å komma med innspel er sett til 03.07.19. Innspel skal merkast med saksnr. «merknad planid 2018005» og sendast til:

 

postmottak@odda.kommune.no

 

evt.
Odda kommune
Opheimsgata 31
5750 Odda

 

 

Her finn du dokument i saka:

Planskildring (PDF, 20 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Føresegner

Ros-analyse (PDF, 5 MB)

Skredfarevurdering (PDF, 6 MB)

Vedtak frå Utviklingskomiteen (PDF, 663 kB)

Innspel til oppstart av planprosessen

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 03.06.2019

Logg inn


Kontaktinformasjon

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no