Skip Navigation Links(Hjem) > Kunngjøringer

Offentleg ettersyn, Planprogram – Kommuneplan for Ullensvang kommune

ikon-leser plan.png - Klikk for stort bilde

I samband med kommunesamanslåinga har Fellesnemnda for Ullensvang kommune bestemt at vi skal starte arbeidet med ein ny felles kommuneplan. I den samanheng er det no utarbeida eit planprogram, som er eit førebuande dokument for kommuneplanarbeidet. Planprogrammet skal sei noko om føremålet med arbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad og behovet for utgreiingar. 

 

Finn meir informasjon på Ullensvang kommune sine nye heimesider;

 

http://ullensvang.kommune.no/2018/09/26/offentleg-ettersyn-planprogram-kommuneplan-for-ullensvang-kommune/  

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 28.09.2018

Logg inn


Kontaktinformasjon

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no