Skip Navigation Links(Hjem) > Kunngjøringer

Oppstart av reguleringsplan - Solfonn

ikon-leser plan.png - Klikk for stort bilde

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at WSP Norge AS på oppdrag for HEE AS set i gang arbeid med detaljregulering for eigedomane på Solfonn, på Seljestad.

 

Føremålet med reguleringa er å leggje til rette for leilegheitsblokker, som blir byggetrinn tre på Solfonn.

 

Avgrensing:

 

Planområdet er avgrensa som vist på vedlagde kart.

 

Merknader/innspel:

 

Eventuelle merknader el. innspel som kan ha innverknad og/el. vera av interesse for planarbeidet skal sendast skriftleg til WSP Norge AS v/ Maria Steinstø, Vestre Strandgate 27-29, 4611 Kristiansand eller e-post maria.steinsto@wsp.com innan 16/1-19

 

Spørsmål om el. innspel til planarbeidet kan rettast til WSP Norge AS v/ Maria Steinstø, e-post: maria.steinsto@wsp.com, tlf: 988 95 083.

 

Illustrasjon (JPG, 2 MB)

 

 

Avgrensing av området (PDF, 784 kB)

 

Oppstartsvarsel (DOC, 3 MB)

 

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 08.01.2019

Logg inn


Kontaktinformasjon

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no