Skip Navigation Links(Hjem) > Kunngjøringer

Teknisk forvaltning innfører sakshandsamingsdagar

Saksbehandlingsfristar - Klikk for stort bilde

Teknisk forvaltning innfører sakshandsamingsdagar tirsdagar og torsdagar. 

 

Det vil på desse dagane ikkje vere mogleg å ta kontakt med sakshandsamarar direkte på kontoret eller på telefon.  

Måndagar, onsdagar og fredagar vil avdelinga framleis vere open for kommunen sine innbyggarar.

 

Avdelinga handsamar byggesaker, plansaker, oppmålingssaker, samt landbrukssaker. Endringa vert gjort for å sikre raskast og best mogleg sakshandsaming av søknadar.

 

Publisert av Kristian Eide Jensen. Sist endret 13.09.2016

Logg inn


Kontaktinformasjon

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no